خرید و فروش ملک

فروش
مسکونی
نوساز
نامشخص
117 متر
جنوبی
5,769,230 تومان
675,000,000 تومان
درب ریموت

چهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی افچهار طبقه دو واحدی روی همکف دارای تراس انباری کف سرامیک کابینت ام دی اف

مشاورین املاک مرصاد ( 15 فایل )
مدیریت: سعیدبیگلری
آدرس: البرز، کرج، شاهین ویلا، خ 22 بهمن جنوبی، نبش کوچه شهید براتی
نمایش اطلاعات تماس

اطلاعات تکمیلی ملک

نامشخص
بله
نامشخص
3
نامشخص
نامشخص
نامشخص
نامشخص
نامشخص
نامشخص
نامشخص
پکيج
نامشخص
نامشخص
سراميک
سراميک

گروه مهندسـی
زی‌نـــــــــــو